Najnowsze artykuły

Dbamy o bezpieczeństwo w sieci oraz o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów

Wszędzie gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych połączenie jest szyfrowane. Dlaczego stosujemy certyfikaty SSL?

Certyfikaty SSL stosowane są przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest zapewnienie bezpieczeństwa danym, które Klienci wprowadzają do pól e-formularzy. To dzięki temu zabezpieczeniu informacje podane przez użytkownika są szyfrowane i bezpiecznie pokonują drogę pomiędzy jego komputerem a serwerem. Drugim powodem jest potwierdzenie wiarygodności strony internetowej.

Adres strony internetowej rozpoczyna się od https:// wtedy, gdy domena została zabezpieczona certyfikatem SSL. Https czyli z języka angielskiego Hypertext Transfer Protocol Secure jest szyfrowaną wersją protokołu http://.

Certyfikat SSL to narzędzie poświadczające wiarygodność domeny bądź domeny oraz jej właściciela. Potwierdza bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem a serwerem. Jest gwarantem zachowania poufności danych i całej komunikacji. Gwarancja ta jest udzielana przez niezależny podmiot czyli wystawcę.